Розробка оригінальних препаратів

Ми шукаємо нові препарати у сфері онкології, нейропсихіатрії, а також діабетології

Працюючи над оригінальними препаратами, ми зосереджуємо особливу увагу на трьох терапевтичних напрямках – діабетології, онкології та нейропсихіатрії. Динамічну реалізацію проектів, таких складних, як розробка нових молекул, забезпечує наша багатопрофільна команда експертів, що працюють у сучасних лабораторіях, оснащених сучасними технологічними засобами.

Наші лабораторії – це гнучке поєднання технологій, необхідних для відбору та випробовування кандидата на препарат, та переведення його на стадію клінічної розробки. Ми маємо ноу-хау в галузі: а) виробництва дрібномолекулярних сполук методами хімічного синтезу, а також біологічних молекул хімічними та біотехнологічними методами; б) їх аналізу з використанням хімічних, біохімічних та біофізичних методів; в) перевірки функціональності та ефективності цих молекул з використанням методів клітинної біології чи біології тканин, а також г) визначення потенціалу цих молекул для переходу на подальші стадії розвитку, з визначенням їх профілю безпеки в токсикологічних дослідженнях, а також фармакокінетичних та фармакодинамічних параметрів. У наших дослідницьких проектах ми також використовуємо передові математичні інструменти, як для аналізу даних, так і для моделювання in silico, як на етапі проектування, так і оптимізації молекул з терапевтичним потенціалом.

Наша поточна діяльність складається з проектів, орієнтованих на п’ять дослідницьких програм, з яких ми відібрали три молекули «drug candidate», які знаходяться на стадії доклінічних досліджень. Перша з них – це подвійний специфічний ліганд, орієнтований на рецептори серотоніну 5-HT6 та 5-HT2A. Цю молекулу в майбутньому можна буде використовувати в лікуванні психотичних і когнітивних розладів при деменції. Друга – це селективний інгібітор взаємодії білків MDM2 та р53, що виявляє протипухлинну активність при саркомах, лімфомах та лейкозах. Третя молекула являє собою рекомбінантний злитий білок з проапоптотичною та антиангіогенною активністю, і є кандидатом на препарат для лікування суцільних пухлин шлунково-кишкового тракту. В інших двох дослідницьких програмах ми знаходимося на етапі відбору молекул та їх оптимізації. У першій програмі це молекули з протираковою активністю, а в другій – молекули, які в кінцевому підсумку будуть використані для лікування хвороб цивілізації, таких як діабет 2 типу та ожиріння.

Pipeline

Discovery Lead optimisation Tox Phase I

Нейропсихіатрія

Діабетологія