Розробка препаратів з доданою цінністю

Ми вдосконалюємо існуючі методи лікування

В реалізації проектів науково-дослідних робіт у Adamed беруть участь наступні відділи: управління проектами, попередньої формуляції, аналітики, формуляції і технології, органічного синтезу і департамент реєстрації та безпеки фармакотерапії, а також відділ клінічних розробок.

З настанням 2018 року Adamed почав реалізацію проектів у новій царині пілотного виробництва НДДКР (Експериментальний завод). У сучасних дослідницьких лабораторіях працюють кваліфіковані, досвідчені фахівці, що володіють всебічними знаннями в галузях хімії, фармації та біотехнологій, більшість з них мають науковий ступінь кандидата наук. Орієнтована на постійний розвиток та вдосконалення команда, досягає успіхів, втілюючи в життя багато складних проектів із доданою цінністю.