Розробка оригінальних препаратів

Розробка оригінальних препаратів

Працюючи над оригінальними препаратами, ми зосереджуємо особливу увагу на двох терапевтичних напрямках — онкології та нейропсихіатрії. Наша багатопрофільна команда експертів та база передових технологічних засобів, до яких вона має доступ, дозволяє нам реалізовувати навіть такі складні завдання, як розробка нових молекул.
 

Наші лабораторії — це гнучке поєднання технологій, необхідних для відбору та випробовування кандидата на препарат, та переведення його на стадію клінічної розробки. У нашому розпорядженні є ноу-хау з царини синтезу та аналітики хімічних сполук та біологічних молекул, з царини біохімії та біофізики, клітинної біології, тканинної біології, фармакокінетики та фармакодинаміки, токсикології та фізіології. У наших дослідницьких проектах ми використовуємо передові математичні інструменти, аналізи і моделювання insilico.

Наша поточна діяльність — це численні проекти в чотирьох великих дослідницьких програмах і три молекули типу "drugcandidate". Перша — це селективний інгібітор MDM2, який виявляє протипухлинну активність при саркомах, лімфомах та лейкеміях. Друга — це подвійний специфічний ліганд, орієнтований на рецептори серотоніну 5-HT6 та 5-HT2A. Цю молекулу в майбутньому можна буде використовувати в лікуванні психотичних і когнітивних розладів при деменції. Третя молекула являє собою рекомбінантний злитий білок з проапоптотичною та антиангіогенною активністю, і є кандидатом на препарат для лікування суцільних пухлин шлунково-кишкового тракту.

Pipeline

Discovery Lead optimisation Tox Phase I

Neuropsychiatry