Công ty Cổ phần Adamed Pharma S.A.

Pieńków, 
phố Mariana Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów, gần Vác-sa-va
Polska

 Tìm đường trên bản đồ

Lễ tân

điện thoại: +48 22 732 77 00
Fax.: +48 22 732 78 00
adamed@adamed.com

Cược Adamed

Công ty Cổ phần Adamed Pharma 
- cơ sở sản xuát Ksawerów

phố Szkolna 33
95-054 Ksawerów
điện thoại: +48 42 225 05 55
điện thoại: +48 42 225 05 71
pharma@adamed.com

 Tìm đường trên bản đồ

 

Công ty Cổ phần Adamed Pharma 
- cơ sở sản xuát Pabianice

phố Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice
điện thoại: +48 42 225 05 55
điện thoại: +48 42 225 05 71
office@polfa-pabianice.com

 Tìm đường trên bản đồ

Công ty Cổ phần Adamed Pharma 
- Cơ sở sản xuất tại Việt Nam

Efficitur nisl interdum 22
22-234 Việt Nam
điện thoại: +48 42 225 05 55
điện thoại: +48 422 25 0 571
office@adamed-wietnam.com

Đại diện

Cộng Hòa Séc

Adamed Czech Republic s.r.o.
Thámova 137/16
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
điện thoại: +420 222 512 176
Fax.: +420 221 511 058
adamed.cz@adamed.com

Trang web của văn phòng đại diện

 

Tây Ban Nha

Adamed Laboratorios S.L.U.
C/Rosas de Aravaca. 31 - 2ª Planta
28023 Madrid
điện thoại: +34 91 357 11 25
Fax.: +34 91 307 09 70
infoesp@adamed.com

Trang web của văn phòng đại diện

 

Kazakhstan

Công ty Cổ phần Adamed Pharma
Representation Office in Kazakhstan
150 Bogenbay Batyra Street
Business Center “Kadam Invest”, 9 floor
Almaty, 050012
điện thoại: +7 727 267 60 54
info.kz@adamed.com

Trang web của văn phòng đại diệnsite

 

Nga

Adamed Russia
Số 2 Đường Shabolovka
119049 Moscow
điện thoại: +7 495 280 12 16
adamed.rus@adamed.com

Trang web của văn phòng đại diện

 

Slovakia

Adamed Slovakia s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava - Karlova Ves
điện thoại: +421 254 651 005
Fax.: +421 254 791 190
adamed.sk@adamed.com

Trang web của văn phòng đại diện

Ucraina

Adamed Ukraina
Đại lộ Łesii Ukrainki 23, văn phòng 2
01133 Kijów
điện thoại: +38 044 374 67 55

Trang web của văn phòng đại diện

Uzbekistan

Adamed Uzbekistan
Tashkent, Mirabad district, Oybek str. 38 A. 100015
Business center Avalon, 3rd floor

Trang web của văn phòng đại diện

Việt Nam

Số 2 Đường số 39
Cư xá Lữ gia, Phường 15, Quận 11,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web của văn phòng đại diện

Ý

ADAMED S.R.L.
Milano (MI) VIA GIUSEPPE
Mazzini 20 CAP 20123
Italy

Trang web của văn phòng đại diện

Văn phòng Báo chí
 

Phòng Quan hệ Công chứng

Martyna Strupczewska
PR and CSR Manager

phố Karowa 31a
00-324 Vác-sa-va

martyna.strupczewska@adamed.com