Rozwój oraz walidacja w warunkach rzeczywistych technologii postaci leku złożonego

Tytuł projektu „Rozwój oraz walidacja w warunkach rzeczywistych technologii postaci leku złożonego”
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie leku złożonego przeznaczonego do stosowania w terapii schorzeń układu sercowo naczyniowego, zawierającego amlodypinę i perindopril – lek znajdzie zastosowanie jako leczenie substytucyjne w terapii nadciśnienia tętniczego samoistnego i (lub) stabilnej choroby wieńcowej u pacjentów, którzy już stosują perindopril i amlodypinę w takich samych dawkach.
Program wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 1.5 „Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”. Przedsięwzięcie pilotażowe „DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 5 480 100,00 zł
Wartość dofinansowania 1 370 025,00 zł