Rozbudowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A

Tytuł projektu „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A”
Celem projektu jest utworzenie jednostki organizacyjnej dedykowanej do prowadzenia prac B+R w zakresie wytwarzania w skali pilotażowej kandydatów na leki opracowywane przez Grupę Adamed.
Efektem projektu będzie stworzone zaplecze infrastrukturalne wymagane dla realizacji innowacyjnych projektów B+R, zarówno ujętych w Agendzie badawczej, jak i prowadzonych w kolejnych latach. W efekcie ich pomyślnego zakończenia pacjenci otrzymają szeroki dostęp do wysokiej jakości i konkurencyjnych cenowo produktów leczniczych o pożądanej skuteczności i profilu bezpieczeństwa.
Program wsparcia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.
Nazwa beneficjent Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Wartość projektu 29 531 962,50 zł
Wartość dofinansowania 8 268 949,50 zł
Okres realizacji projektu 17.11.2015-31.12.2017