Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu II oparty na mechanizmie oddziaływania poprzez receptor PPARγ – badania przedkliniczne

Tytuł projektu „Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu II oparty na mechanizmie oddziaływania poprzez receptor PPARγ – badania przedkliniczne”
Program wsparcia Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006 Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Działanie 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 17 052 067,78 zł
Wartość dofinansowania 7 526 888,47 zł
Okres realizacji projektu 01.02.2006-30.11.2008