Opracowanie technologii nowych białkowych nośników do stosowania w terapiach przeciwnowotworowych

Tytuł projektu „Opracowanie technologii nowych białkowych nośników do stosowania w terapiach przeciwnowotworowych”
Celem projektu jest opracowanie i wyprodukowanie nowego rodzaju nośników molekularnych zapewniających specyficzne, celowane dostarczanie do komórek nowotworowych molekuł efektorowych o aktywności cytotoksycznej.
Program wsparcia Program „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 6 280 188,00 zł
Wartość dofinansowania 3 705 311,00 zł
Okres realizacji projektu 01.04.2012-31.03.2015