Opracowanie polskiego innowacyjnego leku stosowanego w terapii schorzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego: schizofrenii, depresji i lęku – badania przedkliniczne

Tytuł projektu „Opracowanie polskiego innowacyjnego leku stosowanego w terapii schorzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego: schizofrenii, depresji i lęku – badania przedkliniczne”
Celem projektu jest opracowanie polskiego innowacyjnego leku stosowanego w terapii schorzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego: schizofrenii, depresji i lęku – badania przedkliniczne.
Program wsparcia Inicjatywa technologiczna I
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 27 800 889,00 zł
Wartość dofinansowania 16 402 520,00 zł
Okres realizacji projektu 01.05.2008-30.04.2013