Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych leków do terapii dyslipidemii

Tytuł projektu „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych leków do terapii dyslipidemii”
Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie nowej postaci leku zawierającej substancję czynną hamującą wchłanianie cholesterolu w jelitach oraz leku złożonego stanowiącego jej połączenie z jedną z najlepszych statyn. Leki te znajdą zastosowanie w terapii dyslipidemii.
Program wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 1.5. Program sektorowy INNOMED
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 12 269 400,00 zł
Wartość dofinansowania 3 096 804,00 zł
Okres realizacji projektu 10.07.2013-30.09.2017