Nowe leki złożone w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego

Tytuł projektu „Nowe leki złożone w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego”
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie dwóch leków złożonych do stosowania w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego zawierających odpowiednio amlodypinę i kandesartan oraz rozuwastatynę w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym.
Program wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 7 770 731,19 zł
Wartość dofinansowania 3 694 380,00 zł
Okres realizacji projektu 07.05.2012-31.12.2015