Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca

Tytuł projektu „Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca”
Celem projektu jest zbadanie możliwości regeneracji serca przy użyciu autologicznych stromalnych komórek mezynchemalnych (MSC), podawanych pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca bezpośrednio do mięśnia sercowego lub poprzez wzbogacone komórkowo rusztowanie (skafold).
Program wsparcia Program STRATEGMED „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – Konkurs II
Nazwa beneficjent Lider - Śląskie Centrum Chorób Serca; Konsorcjant - Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 15 469 700,00 zł
Wartość dofinansowania 14 216 305,00 zł w tym dofinansowanie Adamed Sp. z o.o. 650 930,00 zł
Okres realizacji projektu 01.07.2015-30.06.2019