Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji

Tytuł projektu „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”
Celem projektu jest rozwój nowej terapii przeciwnowotworowej opartej na koniugatach.
Program wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 1.5. Program sektorowy INNOMED
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 19 942 700,00 zł
Wartość dofinansowania 9 971 350,00 zł
Okres realizacji projektu 01.03.2014-28.02.2019