Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii

Tytuł projektu „Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii”
Program wsparcia Program STRATEGMED „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – Konkurs II Nazwa
Nazwa beneficjent Lider - Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Konsorcjant - Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 21 550 490,00 zł
Wartość dofinansowania 18 487 740,00 zł w tym dofinansowanie Adamed Sp. z o.o. 5 637 875,00 zł
Okres realizacji projektu 01.09.2015-31.08.2018