3CLA - biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy

Tytuł projektu „3CLA - biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy”
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kierowanej terapii przeciwnowotworowej nowego typu, która będzie się charakteryzowała znacznie wyższą efektywnością leczenia względem wielu rodzajów nowotworów, a także znacznie większą selektywnością w stosunku do komórek rakowych zapewniając tym samym nieporównywalnie wyższe bezpieczeństwo w porównaniu do obecnie stosowanych metod.
Program wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 54 354 582,14 zł
Wartość dofinansowania 27 177 118,67 zł
Okres realizacji projektu 22.10.2008-31.12.2015