VPOIS

 

Aktuální informace o přípravcích společnosti Adamed Czech Republic s.r.o a společnosti Adamed Pharma S.A. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny symbolem  .
Přpravky dostupné na trhu jsou uvedeny tučně a jsou označeny symbolem .

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Adamed Czech Republic s.r.o a společnosti Adamed Pharma S.A. nás kontaktujte na:

Adamed Czech Republic s.r.o.

Thámova 137/16, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČO: 24 833 843,
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,
vložka 178627

Tel.: + 420 221 511 061
e-mail: adamed.cz@adamed.com