Adamed Expert Fundacja

 

 

 

Wspieramy rozwój nauki i dzielenie się wiedzą

Wyzwania jakie pojawiają się przed nami każdego dnia wymagają szybkiego i odpowiedniego działania.

Fundacja Adamed od lat prowadzi aktywności na rzecz wspierania nauki oraz współpracy ze środowiskiem naukowym, ponieważ nauka to najpotężniejsze narzędzie do zmiany świata na lepsze.

Kolejnym krokiem na tej drodze było stworzenie programu Adamed Expert Fundacja, którego celem jest tworzenie, dostarczanie i popularyzowanie rzetelnych, opartych na eksperckiej wiedzy informacji dotyczycących medycyny oraz profilaktyki zdrowotnej.

Kierunki działań podejmowanych w ramach programu wyznacza Rada Naukowa programu Adamed Expert Fundacja, w której skład wchodzą wybitni przedstawiciele polskiego świata nauki.

Rada Naukowa programu Adamed Expert Fundacja

prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski
Adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii

prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

dr hab. n. med., prof. nadzw. Adam Nogalski
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

dr hab. n. med. Filip Szymański
Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM

prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

dr hab. n. med. Jarosław Woroń
Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego