Wspieramy rozwój, edukację i wiedzę

 

 

Fundacja Adamed została stworzona, aby wspierać rozwój utalentowanej młodzieży oraz popularyzować nauki ścisłe i przyrodnicze.

 

Fundacja szerzy ideę współpracy oraz integruje środowisko naukowe, przemysł farmaceutyczny, medyczny i biotechnologiczny, jak również wzmacnia współpracę z podmiotami o zbliżonych zadaniach.

Zarząd Fundacji

Małgorzata Adamkiewicz

Prezes Zarządu Fundacji

Branża farmaceutyczna pełni istotną rolę w gospodarce i ma wpływ na jakość naszego życia. Biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwo, musimy zadbać o poziom wykształcenia oraz standard życia obecnego i przyszłego pokolenia. Chcemy aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu świadomości młodzieży. Młodzi ludzie stają przed najważniejszym wyborem w swoim życiu. Poprzez nasze działania popularyzujące nauki ścisłe, zachęcamy ich do podejmowania nowych wyzwań i wprowadzamy w pasjonujący świat nauk ścisłych i przyrodniczych. Wierzymy, że to właśnie młodzież jest przyszłością polskiej innowacji.

Maciej Adamkiewicz

Wiceprezes Zarządu Fundacji

W lipcu 2014 roku powołaliśmy Fundację Adamed, by m.in. wspierać działalność badawczo – rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych. Poprzez szereg inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie chcielibyśmy pomóc młodym, ambitnym i uzdolnionym ludziom w realizacji pasji i spełnianiu marzeń.

 

Katarzyna
Dubno

Członek Zarządu Fundacji

Zadaniem Fundacji jest promowanie idei dzielenia się wiedzą, w tym również współpracy oraz integracji środowiska naukowego, przemysłu farmaceutycznego, medycznego i biotechnologicznego. Wzmacniamy także współpracę z podmiotami o zbliżonych zadaniach i celach działającymi w kraju i za granicą.

 

ADAMED SmartUP

Jest głównym programem realizowanym przez Fundację Adamed

Jego celem jest popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce oraz wsparcie najzdolniejszych młodych osób w rozwoju naukowym.

Innowacyjna formuła programu, szeroki zasięg i edukacyjny charakter wpisują się w strategiczne cele Fundacji – wspieranie działalności naukowej i oświatowej w obszarze nauk medycznych i ścisłych, a także promowanie idei dzielenia się wiedzą wśród przyszłych liderów polskiej gospodarki.

Więcej

Adamed Expert Fundacja

Jest programem realizowanym przez Fundację Adamed w ścisłej współpracy z Radą Naukową.

Wyzwania, z którymi mierzy się współczesny świat, pokazują jak ważna jest ekspercka wiedza i rozwój nauki. Celem programu Adamed Expert Fundacja jest popularyzacja nauki, w szczególności eksperckiej wiedzy na temat medycyny i biotechnologii, zarówno wśród pracowników ochrony zdrowia, jak i całego społeczeństwa. Formuła programu opiera się na integrowaniu środowiska naukowego i dzielenia się najnowszą wiedzą.

Więcej

40 000

zarejestrowanych
uczestników

250

uczestników innowacyjnego 
obozu naukowego

50

laureatów nagrody 
głównej 

12

stypendystów

Statut i sprawozdania z działalności

Statut i sprawozdania z działalności